Hlavní menu

KOS Křenovice

Křenovské Občanské Sdružení dětí a mládeže při ZŠ Křenovice. Členem KOSu se stávají zájemci z řad dětí a mládeže z Křenovic i Hrušek, dospělí vedoucí kroužků a rodiče dětí. Činnost je většinou organizována během roku a během toho minulého měl KOS téměř 200 členů.