Hlavní menu

MODEL KLUB Křenovice

Historie modelářského klubu začala v roce 2007. V tomto roce byla uspořádána výstava na které se zakládající členové dohodli na vzniku klubu. Postupem času se přidávali další modeláři, takže v současné době má klub celkem 16 členů z toho je 7 děti. Klub vystupuje jako volné sdružení modelářů v Křenovicích. Členové klubu se zabývají převážně stavbou plastikových modelů letadel a vojenské techniky. Někteří naši členi staví RC modely.

Jsou to funkční, rádiem řízené modely letadel, aut a lodí. Mezi námi máme i modeláře papírových modelů staveb a různé techniky. Po celkem úspěšném „nultém“ ročníku výstavy se členové rozhodli uspořádat v roce 2008 první ročník modelářské výstavy. V rámci teto výstavy proběhla také soutěž modelů. Kromě místních modelářů se soutěžící sjeli z Vyškova, Prostějova, Slavkova, Brna a širokého okolí. Byly vyhlášeny výsledky soutěže a ocenění modeláři obdrželi poháry. Diplomy a pamětní listy jsme si sami vyrobili a vytiskli.

Ohlasy vystavovatelů a soutěžících byly výzvou k uspořádání dalšího ročníku soutěže. Také jsme se chtěli odlišit od ostatních modelářských soutěží a přilákat tak další soutěžící. Poháry se na výstavách dostávají běžně a tak vznikl nápad vycházející z názvu naší obce, udělovat zlaté, stříbrné a bronzové křeny. Odtud nebylo daleko k názvu soutěže: Zlatý křen. Člen klubu, Radko Bohdálek se sobě vlastní invencí vymyslel a zhotovil figurku kořena – Křena. Podle této předlohy odlili ve firmě HMmodel všechny ceny. Figurky byly opatřeny barvy, připevněny na podstavce a přichystány na vyhlášení cen. Diplomy a pamětní listy pro soutěžící graficky ztvárnil a vytiskl Jaromír Vrána. Při přípravě letošního ročníku jsme se rozhodli výstavu věnovat nejslavnějšímu občanovi naší obce z období 2.sv. války. Pilotovi a následně i veliteli čs. stíhačů v Anglii ing. genmjr. Karlovi Mrázkovi. Členové klubu, Petr Sklenář a Robert Kučera, k této příležitosti zhotovili přesnou maketu letounu Spitfire Vb. na kterém Karel Mrázek létal. Letoun je z doby kdy nosil hodnost Wing Commander – velitel čs. stíhacího wingu (3 perutě-310. 312. a 313. stíhací peruť).

U vstupu na výstavu byl tento model vystaven spolu s fotografiemi které mapovaly vojenský život pilota, držitele řady vysokých francouzských a anglických vyznamenání za svoji činnost za 2.sv. války. Na výstavě byly prezentovány plastikové modely letadel, vojenské techniky, figurek. Papírové modely staveb, aut a různé techniky. Nezasvěcení návštěvníci žasli nad dokonalostí některých modelů a zdráhali se uvěřit, že je to vyrobeno z papíru. Rovněž byly vystaveny funkční modely letadel, lodí a aut řízené rádiem. Na druhém ročníku výstavy bylo předvedeno přes 500 modelů od 47 vystavovatelů, kteří přijeli z Prostějova, Vyškova, Břeclavska, Brna, Slavkova a z okolních vesnic. Letos jsme také přivítali zahraničního soutěžícího z Borského Mikuláše (Slovensko). V sobotu odpoledne byla uskutečněna přednáška s promítáním historických fotografií z období bojů na Jižní Moravě a osvobozování Brna. Dozvěděli jsme se fakta o postupu fronty a jaký byl plán postupu. Zajímavé byly také typy použité techniky na obou válčících stranách a také její počty při zahájení operací a ztráty během bojů. Rozhodčí v celkem devíti kategoriích neměli vůbec lehkou práci, všechny soutěžní modely byly na vysoké úrovni.

V průběhu výstavy několikrát předváděl náš člen, ing. Ječmínek, jízdu rádiem řízeného modelu auta Truc Savage. V podvečer byly slavnostně předány Křeny, diplomy a pamětní listy. Dětským medailistům byla navíc přidána sladká odměna. Zajímavým překvapením pro soutěžící, kteří se umístily na nepopulárním čtvrtém místě byla předána cena útěchy. Na tácku zabalená klobáska s chlebem a nezbytným křenem se některým soutěžícím tak líbila, že příště by se rádi umístily na čtvrtém místě. Originální Křeny sice nejsou k jídlu ale pohár v této podobě na žádné jiné soutěži nezískáte. Celkově lze hodnotit výstavu jako úspěšnou. Soutěžící se setkali s kolegy modeláři, pobavili se o různých technikách jak nejvěrněji ztvárnit předlohu. Návštěvníci si mohli prohlédnout modely techniky, která by vystačila na jedno velké technické muzeum. V pátek 6.listopadu 2009 byl ve Vyškovských novinách zveřejněn obsáhlý článek o naší výstavě, byl tam také uveden odkaz na webové stránky, kde byla zveřejněna fotoreportáž z výstavy. Na stránkách www.modelforum.cz byl také zaznamenán příznivý ohlas od soutěžících. Příští ročník soutěže o Zlatý křen bychom rádi věnovali dalšímu z letců, navigátoru a telegrafistovi 311. čs bombardovací perutě RAF. Našemu rodákovi Otakaru Černému, kterému byl letos, prezidentem republiky, udělen in memoriam Řád bílého lva vojenské skupiny.

Na závěr bych rád poděkoval ZŠ Křenovice za zapůjčení projektoru, fa. HMmodel za sponzorský dar a Obecnímu úřadu za zapůjčení sálu. Rozhodčím a všem členům klubu kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu soutěže děkuji za odvedenou práci.

Jaromír Vrána